مسابقات ملی مناظره دانشجویان در گیلان

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۴

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان گیلان از ۳۰ تیرماه لغایت ۲ مردادماه در مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی استان گیلان واقع در مسکن مهر رشت در حال برگزاری است.