گردهمایی جهادگران سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان (گزارش تصویری)

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰