برگزاری دومین همایش تدوین و اجرای برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی(سیپا) تالاب امیرکلایه

۲۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۳۱۲۸ اخبار پژوهش و فناوری عمومی
برگزاری دومین همایش تدوین و اجرای برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی(سیپا) تالاب امیرکلایه

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان دومین کارگاه تدوین و اجرای برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهیافزایی(سیپا) تالاب امیرکلایه به همت پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در شهرستان لاهیجان  برگزار گردید.

در این کارگاه ژاله امینی نماینده دفتر حفاظت و احیای تالابهای کشور با اشاره به برگزاری سه کارگاه برای تالاب امیرکلایه با هدف تدوین کتاب، برنامه مدیریتی، برنامه اطلاع رسانی، آموزش، مشارکت و آگاهیافزایی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به رسالت ملی و بینالمللی، تدوین برنامه مدیریت جامع و برنامه سیپا تالاب امیرکلایه را در دست اقدام دارد.

امینی ادامه داد: در نظر داریم فرآیند برگزاری گارگاهها تا خرداد ۱۳۹۹تکمیل شود و سپس خروجیها به صورت کتاب برای تصویب در شورای برنامهریزی استان آماده شود.

وی تصریح کرد: با توجه به وظایف و مسئولیتهای تعریف شده در کارگاهها هر یک از دستگاهها موظف به اجرای اقدامات اولویتدار هستند که از طریق دبیرخانه مدیریت تالابهای استان در ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان پیگیریهای لازم صورت میگیرد و در کارگروههای فنی تصمیمگیری خواهد شد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی گیلان:

حفاظت از محیط زیست نیازمند تمرین و ممارست است

فریبرز جمالزاد فلاح رئیس سازمان جهاددانشگاهی گیلان در این همایش با بیان اینکه در حوزه محیط زیست با دو واژه «آگاهی» و «نگرش» رو به رو هستیم، اظهار کرد: آگاهی زمانی معنا پیدا میکند که نسبت به محیط زیست و مسائل و مشکلات آن مطلع هستیم، اما اقدامات عملی ما نسبت به آن آگاهی نگرش زیستمحیطی را شکل میدهد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی گیلان با تاکید بر لزوم برقراری پیوند میان آگاهی و نگرش زیستمحیطی با وظایف سازمانی، متذکر شد: در گام بعدی باید آگاهی و نگرش فردی به آگاهی و نگرش بین بخشی تسری یابد و وظایف سازمانی را به فعالیتهای بین بخشی مرتبط کنیم.

وی با اشاره به اجرای پایلوت پروژه مدیریت جامع زیستبومی تالاب بینالمللی امیرکلایه، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه ارتقای آگاهی و نگرش زیستمحیطی به صورت بین بخشی و بر حسب وظایف سازمانی است.

جمالزاد فلاح، حفاظت از محیط زیست را نیازمند تمرین و ممارست دانست و اضافه کرد: امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دوستدار محیط زیست دنیا، اقدامات حفاظتی به سمت حفاظت ذینفعان محلی رفته است لذا باید به دنبال اجرای چنین پروژههای حفاظتی باشیم که بتواند سطح آگاهش و نگرش بین بخشی را افزایش دهد تا خروجی آن منجر به بهرهمندی ذینفعان از محیط زیست شود.

سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی:

طرح سیپای تالاب امیر کلایه به عنوان یکی از اقدامات اولویت دار برنامه مدیریت جامع زیست بومی در جریان است.

نیلوفر عابدین گفت: تالاب امیرکلایه یکی از سه تالاب بینالمللی استان گیلان است که به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد زیستگاهی همچنین حضور پرندگان مهاجر زمستانگذران به‌عنوان یک زیستگاه امن توسط کنوانسیون رامسر ثبت بینالمللی شده است.

وی با بیان اینکه این تالاب تحت حفاظت و مدیریت قرار دارد افزود:  تالاب امیرکلایه در حال حاضر با مشکلات و مسائلی نظیر تعداد زیاد پمپها و برداشت بیرویه آب خصوصا در فصل تابستان، ورود پساب کشاورزی شامل کودهای شیمیایی و سموم مزارع به تالاب، ورود روغن و بنزین موتورهای پمپاژ به درون تالاب، تغییرکاربری بخش وسیعی از حریم تالاب به فعالیتهای کشاورزی، افزایش سطح شالیزارها با ایجاد خاکریزهای متعدد، افزایش رشد گیاه آزولا در تالاب مواجه است که حیات آن را در معرض تهدید قرار داده است.

وی افزود: طرح سیپای تالاب امیرکلایه  همزمان با تدوین برنامه مدیریت جامع زیست بومی این تالاب و به عنوان یکی از اقدامات اولویت دار برنامه مدیریت جامع زیست بومی در جریان است.


نظر شما :