نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و استاندار گیلان

۰۹ مهر ۱۳۹۹ ۵
ظهر روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹نشست مشترک دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر زارع استاندار گیلان در محل ساختمان استانداری گیلان برگزار شد.