اولین دوره آزمون الکترونیکی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۱ کد : ۲۸۶۲۰ اخبار آموزشی
اولین دوره آزمون الکترونیکی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در مرکز آموزش کارکنان دولت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان به شکل همزمان با سایر مراکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور برگزار گردید.
اولین دوره آزمون الکترونیکی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان اولین دوره آزمون الکترونیکی دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار در مرکز آموزش کارکنان دولت معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان به شکل همزمان با سایر مراکز آزمون جهاد دانشگاهی کشور و با نظارت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی  و بهداشت کار به صورت آنلای در روز پنج شنبه 02/11/99 راس ساعت 9 صبح برگزار گردید.
این آزمون به شکل ادواری(پنج شنبه ها)به صورت همزمان در کل کشور و در سرفصلهای 1.ایمنی و بهداشت کاربرای کارگران تحت پوشش پیمانکاران 2.شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها3.آموزش عمومی ایمنی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها و 4. ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان تحت پوشش پیمانکاران به شکل الکترونیکی برگزار می گردد.


نظر شما :