معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۷۵۳
معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

به‌کارگیری توانایی‌های تخصصی موجود در رفع مشکلات علمی تخصصی و اجرایی سازمان‌ها، نهادها، واحد‌های تولیدی و … از جمله عواملی است که می‌تواند در پویایی یک سازمان تحقیقاتی موثر باشد. جهاد دانشگاهی همه ساله با اتکاء به منابع انسانی و امکانات و تجهیزات موجود، قراردادهای پژوهشی و علمی- فنی متعددی را با مراکز و سازمان‌های مختلف منعقد می­کند. این قراردادها که عمدتا برای رفع نیاز مراکز و سازمان‌های مختلف اجرا می‌شوند، علاوه بر نشان دادن توان تخصصی جهاد دانشگاهی در عرصه‌های پژوهشی جامعه و دانشگاه، حرکتی است به سمت استقلال مالی و کاهش اتکاء به بودجه دولت. کوشش محققان جهاد دانشگاهی در همه حوزه‌ها معطوف به کاربرد بوده و طبیعتاً بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی، خروجی‌های عینی داشته و بخشی از طرح‌های اختتامی به مرحله تجاری‌سازی و ساخت محصول و ارائه خدمات به جامعه خواهد رسید.

  • بانک خون بند ناف رویان

 

شرکت فناوری بن یاخته های رویان از سال ۱۳۸۴ ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد شده را آغاز کرده و تا کنون موفق به ذخیره سازی بیش از٫۶۵۰۰۰ نمونه شده است. این بانک با داشتن ۲۷ نمایندگی در استان های مختلف توانسته است، با استاندارد سازی فرآیند جمع آوری و فریز نمونه های خون بندناف و همچنین مراکز پیوند علاوه بر درمان بیماری های بدخیم و نجات جان انسان ها و افزایش چشمگیر امید به زندگی در کشور، از خروج ده ها هزار دلار ارز برای تامین سلول از سایر کشورها جلوگیری کند.

جهاددانشگاهی گیلان ازخرداد 1389 نمایندگی بانک خون بندناف رویان را دریافت وتاکنون بیش از2500 خانواده گیلانی عضو این بانک می باشندکه مراحل آن شامل مشاوره وجلسه حضوری با خانواده ها ومادران باردار وشرح توضیح در خصوص کاربردها وچشم اندازها وهمچنین چگونگی مراحل عقدقراردادمی باشد ودر نهایت مراجعه جهت نمونه گیری ازخون بندناف وارسال به موقع وسالم نمونه ها به تهران جهت فریزمی باشد، شایان ذکراست بانک خون بندناف رویان موفق به ذخیره بیش از 120 هزار نمونه سلولهای بنیادی خون بندناف در ایران بوده.بزرگترین بانک ذخیره سلولهای بنیادی و HLA  درخاورمیانه وافتخارهمکاری با بیش از هزار پزشک متخصص زنان وزایمان در400 بیمارستان ساسر کشور را دارد موفق به درمان بیماری هایی شامل :بیماریهای خونی مزمن وغیر مزمن ، بیماریهای نقص سیستم ایمنی ،بیماریهای متابولیکی بدخیم ، درمان برخی تومورهای جامد .