موافقت اولیه راه اندازی مرکز نوآوری جهاددانشگاهی لنگرود

۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۷ کد : ۲۹۴۳۶ اخبار اخبار مراکز عمومی
موافقت اولیه راه اندازی مرکز نوآوری در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود صادر گردید.
موافقت اولیه راه اندازی مرکز نوآوری  جهاددانشگاهی لنگرود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان ،به استناددستورالعمل ایجادمراکز نوآوری ومراکز رشد دانشگاه جامع علمی کاربردی،موافقت اولیه با راه اندازی مرکزنوآوری اپلیکیشن معرفی گیاهان داروئی ومعطرازسوی معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه جامع -علمی کاربردی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی صادرگردیده است.
تو ضیح اینکه در حال حاضردر جهاددانشگاهی گیلان مراکز علمی کاربردی  جهاددانشگاهی بندرانزلی ولنگرود دارای این مراکز نوآوری می باشند.


نظر شما :