عضویت سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان در کمیته ویژه تدوین برش استانی سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۶ کد : ۳۱۰۱۵ اخبار فرهنگی
عضویت سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان در کمیته ویژه تدوین برش استانی سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان امیرحجت مرادی، مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان گیلان از برگزاری نخستین جلسه کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآن یکی از کارگروه های سه گانه تخصصی قرآنی شورای فرهنگ عمومی استان است.

وی کارگروه های تخصصی قرآنی شورای فرهنگ عمومی استان گیلان را متشکل از آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج و پژوهش و آموزش عالی دانست و افزود: این کارگروه ها به صورت ماهانه تشکیل جلسه می دهند و پیرامون اقدامات اجرایی سازی راهبردهای سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی که به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان گیلان رسیده، به بحث و تبادل نظر می پردازند.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت گیلان، با اشاره به کمیسیون های ملی متناظر با کارگروه های سه گانه شورای فرهنگ عمومی استان در حوزه قرآن، اضافه کرد: کمیسیو ن های آموزش عمومی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، تبلیغ و ترویج با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهش و آموزش عالی با مسئولیت وزارت علوم فعالیت می کنند.

مرادی، مسئولیت گارگروه آموزش عمومی در استان را با اداره کل آموزش و پرورش دانست و یادآور شد: مسئولیت کارگروه تبلیغ و ترویج با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مسئولت کارگروه پژوهش و آموزش عالی با دانشگاه گیلان است؛ همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز هماهنگی کارگروه های سه گانه را بر عهده دارد.

وی از برگزاری جلسات دو کارگروه آموزش عمومی و تبلیغ و ترویج از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جلسات کارگروه ها تدوین اقدامات اجرای بندهای سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی استان است.

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت گیلان، با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان در اسفند ۹۹ مبنی بر تهیه و تدوین برش استانی اسناد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام سلامت، عنوان کرد: این برش استانی همراه با اقدامات اجرایی آن باید تا مردادماه امسال تهیه و بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی استان به سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی استان الحاق شود.

مرادی، از تشکیل کمیته ویژه تدوین برش استانی اسناد راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و توسعه پژوهش و آموز عالی قرآن در نظام سلامت خبر داد و گفت: این کمیته با محوریت دانشگاه گیلان و عضویت مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بسیج اساتید گیلان، سازمان بسیج دانشجویی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های گیلان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.


نظر شما :