پیشنویس برش استانی سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن تهیه شد.

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۳:۴۶ کد : ۳۱۷۹۲ اخبار فرهنگی
پیشنویس برش استانی سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن تهیه شد.

کارگروه پژوهش و آموزش عالی قرآن که یکی از کارگروه های سه گانه تخصصی قرآنی شورای فرهنگ عمومی استان است، براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان موظف به تهیه برش استانی سند پژوهش قرآنی کشور است که پس از تشکیل کمیته تدوین این پیش نویس تهیه و در جلسه امروز کارگروه نهایی شد.
 مسئولیت کارگروه پژوهش و آموزش عالی با دانشگاه گیلان است که کارگروه کمیته ای متشکل از نمایندگان دانشگاه گیلان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاددانشگاهی استان، اتحادیه تشکل های قرآنی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه علمیه و جمعی از اساتید و صاحب نظران حوزه و دانشگاه است. این کمیته در جلسات متعدد پیش نویس سند مذکور را تهیه کرده و برش استانی آن سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور اعضا بررسی و جهت ارائه به شورای فرهنگ عمومی برای تصویب؛ نهایی شد.

 با توجه به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان گیلان در اسفند ۹۹ مبنی بر تهیه و تدوین برش استانی اسناد ملی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام سلامت؛ گام بعدی کارگروه تهیه اقدامات سند مذکور است که در این جلسه به کلیه دستگاه های عضو ماموریت داده شد حداکثر تا ۱۰ تیر نسبت به تهیه شناسه اقدامات سند پژوهش و آموزش عالی اقدام تا در جلسه آتی کارگروه بررسی شود.

 این برش استانی همراه با اقدامات اجرایی آن باید تا مردادماه امسال تهیه و بعد از تصویب در شورای فرهنگ عمومی استان به سند راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی استان الحاق شود.


نظر شما :