حضور جهادگران سازمان جهاد دانشگاهی گیلان در حماسه بزرگ اجتماع ۸ دی مردم گیلان

۰۸ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۶ کد : ۵۲۱۲۶ اخبار عمومی
جهادگران سازمان جهاد دانشگاهی گیلان در اجتماع بزرگ مردم گیلان در ۸ دی حضور یافتند
حضور جهادگران سازمان جهاد دانشگاهی گیلان در حماسه بزرگ اجتماع ۸ دی مردم گیلان

( ۱ )

نظر شما :