ریاست

تعداد بازدید:۱۸۲

روسا و معاونین کنونی

ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سمت آدرس پستی شماره تماس و فکس
1 102658 دکتر فریبرز جمالزاد فلاح رییس جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان 013-33332563
33332564
ف 33332394
2 untitled مهندس حمید رضا مسکنی معاون پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان معاونت پشتیبانی 33362461-3
33362093
33362320 ف
3 hashemi مهندس میر مسلم رهبر هاشمی سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان گیلان – معاونت آموزشی 33362461-3
33362274
33362274ف
4 jj دکتر سید محسن نساج حسینی سرپرست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان گیلان – معاونت آموزشی 33362461-3
33362093
ف33362490
  gbg  مهندس رضا فدایی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت  رشت - میدان شهدای مدافع حرم - بلوار شهید حامد کوچک زاده - میدان ذوالفقار - ذولفقار جنوبی- مجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان - ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت  
5 102658 دکتر فریبرز جمالزاد فلاح سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت رشت - میدان شهدای مدافع حرم - بلوار شهید حامد کوچک زاده - میدان ذوالفقار - ذولفقار جنوبی- مجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان 33465557
33465562ف
6 index دکتر نیلوفر عابدین زاده معاون آموزشی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی رشت – خ ملت – خ سیادتی – ضلع غربی باغ محتشم – پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی 33364413
33364407
33364028ف
7 9 حسین فرختار سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گیلان و سردبیر خبرگزاری ایکنا گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد استان گیلان – معاونت فرهنگی 33465558
33465559ف
8  14 سرکار خانم ویکتوریا صیاد دقت کار سرپرست مرکزآموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندر انزلی بندر انزلی – خیابان مطهری – بلوار پاسداران – کد پستی 43198-13181 44500916
ف 44531320
9  photo_2019-03-05_09-50-42 مهندس سعید اروندی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود لنگرود – خ نواب صفوی – هشت متری اول - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

42548024
42548025
42522024
ف 42553539

10 Moradi Mosayeb مسیب مرادی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رودسر  رودسر – رامدشت – خ 22 بهمن – جنب دامپزشکی - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

42632710
ف 42634093

11 porgoli 20 ولی پور قلی سرپرست حوزه ریاست جهاددانشگاهی واحد استان گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان 33332563
33332564
ف 33332394
12 14 اسماعیل یحیی پور مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان گیلان و سرپرست خبرگزاری ایسنا گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان جهاددانشگاهی واحد گیلان
33362461-3
33362093
ف33362273
13 Untitled محمد رمضانی درویشی مدیر حراست جهاددانشگاهی واحد گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان 33332563
33332564
ف 33332394
           

 


تماس با واحد ریاست

آدرس: رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان
تلفن تماس: 4- 01333332563
فکس: 01333332394