ریاست

تعداد بازدید:۳۰۵

روسا و معاونین کنونی

ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سمت آدرس پستی شماره تماس و فکس
1 102658 دکتر فریبرز جمالزاد فلاح رییس سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان 013-33332563
33332564
ف 33332394
2 untitled مهندس حمید رضا مسکنی معاون پشتیبانی سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان معاونت پشتیبانی 33362461-3
33362093
33362320 ف
3 hashemi مهندس میر مسلم رهبر هاشمی سرپرست معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان – معاونت آموزشی 33362461-3
33362274
33362274ف
4 jj دکتر سید محسن نساج حسینی سرپرست معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان – معاونت آموزشی 33362461-3
33362093
ف33362490
  gbg  مهندس رضا فدایی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت  رشت - میدان شهدای مدافع حرم - بلوار شهید حامد کوچک زاده - میدان ذوالفقار - ذولفقار جنوبی- مجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان - ساختمان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت  
5 دکتر مهدی عاشورنیا معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت رشت - میدان شهدای مدافع حرم - بلوار شهید حامد کوچک زاده - میدان ذوالفقار - ذولفقار جنوبی- مجتمع آموزشی پژوهشی جهاد دانشگاهی گیلان 33465557
33465562ف
6 index دکتر نیلوفر عابدین زاده معاون آموزشی پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی رشت – خ ملت – خ سیادتی – ضلع غربی باغ محتشم – پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی 33364413
33364407
33364028ف
7 9 حسین فرختار سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان گیلان و سردبیر خبرگزاری ایکنا گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان– معاونت فرهنگی 33465558
33465559ف
8  14 سرکار خانم ویکتوریا صیاد دقت کار سرپرست مرکزآموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بندر انزلی بندر انزلی – خیابان مطهری – بلوار پاسداران – کد پستی 43198-13181 44500916
ف 44531320
9  photo_2019-03-05_09-50-42 مهندس سعید اروندی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود لنگرود – خ نواب صفوی – هشت متری اول - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

42548024
42548025
42522024
ف 42553539

10 Moradi Mosayeb مسیب مرادی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی رودسر  رودسر – رامدشت – خ 22 بهمن – جنب دامپزشکی - مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

42632710
ف 42634093

11 porgoli 20 ولی پور قلی سرپرست حوزه ریاست سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان 33332563
33332564
ف 33332394
12 14 اسماعیل یحیی پور مدیر روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان
33332563
33332564
ف 33332394
13 Untitled محمد رمضانی درویشی مدیر حراست سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان 33332563
33332564
ف 33332394
14 مریم قربانپور سردبیر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه گیلان رشت – فلکه گاز – ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان

33362279

33465559ف

 


 


تماس با واحد ریاست

آدرس: رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – سازمان جهاد دانشگاهی  گیلان
تلفن تماس: 4- 01333332563
فکس: 01333332394