مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود

تعداد بازدید:۱۷۹

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی لنگرود

تاریخ شروع فعالیت: 85

-تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مهر ماه 97 در مقاطع کاردانی و کارشناسی (41نفر)

-تعداد ثبت نام شدگان دربهمن 97 ( 40 نفر)

-تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل در بهمن 97(54 نفر)

-تعداد فارغ التحصیلان  در سال 97 (54 نفر)

 

رشته های موجود مرکز

3 کد رشته در مقطع کاردانی و 1 کد رشته در مقطع کارشناسی

1-کاردانی حرفه ای روابط عمومی                

2-کاردانی حرفه ای مدیریت امور اداری                   

3-کاردانی فنی فناوری اطلاعات اینترنت وشبکه های گسترده

4- مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات