اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه تخصصی بافت قالی در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت گالری

همزمان با هفته پژوهش و با هدف توسعه کارآفرینی ، شناسایی و حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین کارگاه آموزش تخصصی بافت قالی ،روز یکشنبه ۲۴ آذر ، در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت برگزار شد.

ادامه مطلب

اجرای دادگاه مجازی توسط دانشجویان حقوق با همکاری انجمن علمی گروه حقوق موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی گالری

دادگاه مجازی توسط دانشجویان حقوق با همکاری انجمن علمی گروه حقوق موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی ، زیرنظرمدرس گروه اعظم السادات دانشخواه برگزارگردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تعامل بین خانواده و مربیان در تربیت کودکان زیر ۶ سال در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

کارگاه آموزشی تخصصی تعامل بین خانواده و مربیان در تربیت کودکان زیر ۶ سال با سخنرانی دکتر آقایی زاده روز دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ با هدف حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین، در سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت برگزار گردید.

ادامه مطلب