انتصاب عامل ناظر مالی در سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

۲۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۰ کد : ۱۲۳۶۰ اخبار عمومی
اسماعیل درزمان با حکمی از سوی حمید رضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی به سمت عامل ناظر مالی در سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان منصوب شد.
انتصاب عامل ناظر مالی در سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان اسماعیل درزمان با حکمی از سوی حمید رضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی به سمت عامل ناظر مالی در سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است احتراما با عنایت به ماده 27 آئین نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی و نظر به درخواست رییس محترم سازمان جهاد دانشگاهی و به موجب این حکم به سمت عامل ناظر مالی در سازمان  جهاد دانشگاهی گیلان منصوب می شوید.

امید است با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و دستورالعملی که متعاقبا از سوی ناظر مالی محترم جهاد دانشگاهی ابلاغ خواهد شد، زیر نظر رئیس محترم آن سازمان به وظایف قانونی خویش عمل نمائید.

لازم به ذکر است در این جلسه از زحمات رضا رسایی تقدیر و تشکر گردید.


( ۲ )

نظر شما :