عمومی - آرشیو

گزارش تصویری

جلسه طرح فرآیند توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی گالری

جلسه طرح فرآیند توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در محل دفتر مرکزی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان برگزار گردید.

ادامه مطلب