عمومی - آرشیو

هم افزایی دانش و تجربه زیسته دانشجویان فعال علمی و فرهنگی در ایام کرونا
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

هم افزایی دانش و تجربه زیسته دانشجویان فعال علمی و فرهنگی در ایام کرونا

به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاه استان گیلان گپ و گفت دانشجویی با موضوع «هم افزایی دانش و تجربه زیسته دانشجویان فعال علمی و فرهنگی در ایام کرونا» همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

ادامه مطلب